Технически данни
synchronous motor control profile synchronous reluctance motor
option card #N/A: Комуникационен модул, Profibus DP V1
option card #N/A: #N/A
option card #N/A: #N/A
option card #N/A: Комуникационен модул, CANopen Screw terminals
option card #N/A: Комуникационен модул, CANopen SUB-D 9
option card #N/A: Комуникационен модул, Modbus TCP/EtherNet/IP
option card #N/A: Комуникационен модул, DeviceNet
option card #N/A: Комуникационен модул, Profinet
Честота на захранването 50...60 Hz - 5...5 %
option card Комуникационен модул, BACnet MS/TP
Моторна мощност в hp 0.5 hp Тежък режим
Моторна мощност в hp 1 hp normal duty
Обезопасени функции Безопасно спиране SIL 3
Специфично приложение на продукта процес и комунални услуги
Протокол на комуникационния порт Ethernet
Протокол на комуникационния порт Modbus сериен
Протокол на комуникационния порт Modbus TCP
option card #N/A: Комуникационен модул, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
option card Комуникационен модул, Ethernet Powerlink
Превключвателни честоти 2...12 kHz Регулируем
[Us] номинално захранващо напрежение 200...240 V - 15...10 %
synchronous motor control profile перманентен магнитен мотор
Съкратено наименование на устройството ATV630
Номинална превключвателна честота 4 kHz
Продължителен изходен ток 3.3 A при 4 kHz за Тежък режим
Продължителен изходен ток 4.6 A при 4 kHz за normal duty
Тип охлаждане forced convection
Цифров вход 16 preset speeds
Максимален преходен ток 5 A в течение на 60 s (Тежък режим)
Степен на защита UL type 1 в съответствие с #N/A
Максимален преходен ток 5.1 A в течение на 60 s (normal duty)
Моторна мощност в kW 0.37 kW (Тежък режим)
Моторна мощност в kW 0.75 kW (normal duty)
Степен на защита IP IP21 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IP IP21 в съответствие с IEC 61800-5-1
Изходна честота 1.0E-4-0.5 kHz
speed drive output frequency 0.1-599 Hz
Гама на продукта Altivar Process ATV600
Превключвателни честоти 4...12 kHz С
option card #N/A: Комуникационен модул, CANopen daisy chain RJ45
Активна мощност 0.6 kVA при 240 V (Тежък режим)
product or component type Честотен регулатор
предназначение на продуктите Асинхронен мотор
предназначение на продуктите синхронен двигател
Линеен ток 3 A при 200 V (normal duty)
Линеен ток 2.6 A при 240 V (normal duty)
Линеен ток 1.7 A при 200 V (Тежък режим)
Линеен ток 1.5 A при 240 V (Тежък режим)
EMC филтър Без EMC филтър
Мрежов брой фази 3 фази
Асинхронен мотор управляващ модул variable torque standard
Асинхронен мотор управляващ модул constant torque standard
Асинхронен мотор управляващ модул optimized torque mode
Вариант standard version
prospective line Isc 50 kA
Активна мощност 1.1 kVA при 240 V (normal duty)
Допълнителни устройства
motor slip compensation can be suppressed
Тип защита #N/A: Задвижване
Вид дискретен вход #N/A programmable as pulse input: 0-30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Вид дискретен вход #N/A safe torque off, 24 V DC (<= 30 V)> 2.2 kOhm
Тип защита Термална защита: Мотор
Тип защита safe torque off: Мотор
Тип защита motor phase break: Мотор
relay output number 3
Тип защита Термална защита: Задвижване
Тип защита safe torque off: Задвижване
Тип защита overload of output voltage: Задвижване
Тип защита overcurrent between output phases and earth: Задвижване
Вид дискретен вход DI1...DI6 Програмируем, 24 V DC (<= 30 V)3.5 kOhm
Тип защита Защита от късо съединение: Задвижване
Тип защита motor phase break: Задвижване
Тип защита overvoltages on the DC bus: Задвижване
Тип защита Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване
Тип аналогов изход software-configurable current #N/A: 0...20 mA 10 bits
Ниво на мощност 0.55-1 kW при 200-240 V 3 фази
Рампи за забавяне и ускоряване linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Височина 350 mm
Тип аналогов изход software-configurable voltage #N/A: 0...10 V DC 470 Ohm 10 bits
Спиране до покой Чрез DC инжекция
Електрическо свързване #N/A: Винтова клема2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
Цифров вход positive logic (source) (#N/A), < 5 V, > 11 V
Време за опресняване Изход на реле (#N/A): #N/A (+/- 0.5 ms)
Минимален ток за превключване Изход на реле #N/A: 5 mA при 24 V DC
Цифров вход positive logic (source) (DI1...DI6), < 5 V, > 11 V
Разединяване between power and control terminals
Аналогов номер на изход 2
Изходно напрежение <= захранващо напрежение
Монтажен режим Стенен монтаж
Цифров вход negative logic (sink) (DI1...DI6), > 16 V, < 10 V
Цифров вход positive logic (source) (#N/A), #N/A, #N/A
тип моторен стартер Честотен регулатор
Тип на поляризацията no impedance за Modbus сериен
Временно допустимо токово увеличение 1.5 x In в течение на 60 s (Тежък режим)
Временно допустимо токово увеличение 1.1 x In в течение на 60 s (normal duty)
Входна съвместимост #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
Входна съвместимост #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
Входна съвместимост DI1...DI6: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
Тип конектор RJ45 (#N/A) за Modbus сериен
Тип конектор RJ45 (#N/A) за Ethernet/Modbus TCP
Прецизност +/- 1 % #N/A for a temperature variation 60 °C Аналогов изход
Прецизност +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C Аналогов вход
Степен на защита IP IP21
motor slip compensation Регулируем
тегло на продукта 4.3 kg
Електрическо свързване Мотор: Винтова клема2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
Тип защита break on the control circuit: Задвижване
specific application utility
Брой адреси 1-247 за Modbus сериен
Грешка за линеарност #N/A: +/- 0.2 % за Аналогов изход
Грешка за линеарност AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value за Аналогов вход
Формат на данните 8 bits, configurable odd, even or no parity за Modbus сериен
Локална сигнализация presence of voltage: 1 LED (Червен)
Локална сигнализация #N/A: 4 LEDs (dual colour)
Локална сигнализация #N/A: 3 LEDs (dual colour)
Локална сигнализация #N/A: 3 LEDs
Дискретен номер на вход 8
Електрическо свързване Контрол: removable screw terminals0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
Вид достъп slave Modbus TCP
Скорост на предаване 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s за Modbus сериен
Скорост на предаване 10/100 Mbit/s за Ethernet IP/Modbus TCP
Предавателна рамка RTU за Modbus сериен
Захранване #N/A: 24 V DC (19-30 V), <1.25 mA Защита от претоварване и късо
motor slip compensation Автоматично какъвто и да е товара
Захранване Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA Защита от претоварване и късо
Захранване #N/A: 24 V DC (21-27 V), <200 mA Защита от претоварване и късо
motor slip compensation not available in permanent magnet motor law
Тип защита overspeed: Задвижване
Физически интерфейс 2-проводника RS 485 за Modbus сериен
Тип защита #N/A: Задвижване
Широчина 144 mm
Честотна резолюция Обозначени единици: 0.1 Hz
Честотна резолюция Аналогов вход: 0.012/50 Hz
Вид изходи на реле Конфигурируемо цифрово реле R1: fault relay NO/NC 100000 цикъла
Вид изходи на реле Конфигурируемо цифрово реле R2: sequence relay НЕ 100000 цикъла
Вид изходи на реле Конфигурируемо цифрово реле R3: sequence relay НЕ 100000 цикъла
Тип защита line supply undervoltage: Задвижване
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1 : 3 A при 250 V AC
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1 : 3 A при 30 V DC
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0.4 7 ms: 2 A при 250 V AC
продължителност на проба 10 ms +/- 1 ms (AO1) - Аналогов изход
продължителност на проба 5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - Аналогов вход
продължителност на проба 5 ms +/- 1 ms (#N/A) - Дискретен вход
продължителност на проба 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - Дискретен вход
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0.4 7 ms: 2 A при 30 V DC
Тип аналогов вход AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA 250 Ohm 12 bits
Тип аналогов вход AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC 30 kOhm 12 bits
Номер на аналогов вход 3
режим на обмен half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
Дълбочина 203 mm
Околна среда
Продуктови сертификати ATEX INERIS
Относителна влажност 5-95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
Продуктови сертификати ATEX zone 2/22
Работно положение Вертикална +/- 10 градуса
Продуктови сертификати REACh
maximum THDI <48 % Цял товар в съответствие с #N/A
Стандарти #N/A
Продуктови сертификати DNV-GL
Устойчивост на вибрации 1.5 mm peak to peak 2-13 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на вибрации 1 gn 13-200 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Характеристики на околната среда Устойчив на прахово замърсяване class 3S3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
Ниво на шум 54.5 dB в съответствие с 86/188/EEC
Характеристики на околната среда chemical pollution resistance class 3C3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
Устойчивост на удар 15 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Съпротивление на изолацията > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
Допустима надморска височина <= 1000 m Без отклонение
Допустима надморска височина 1000...4800 m С токово отклонение 1 % на 100 m
Продуктови сертификати CSA
Стандарти #N/A
Стандарти EN/IEC 61800-3
Стандарти Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
Стандарти Среда 2 категория C4 EN/IEC 61800-3
Стандарти EN/IEC 61800-5-1
Стандарти IEC 60721-3
Продуктови сертификати UL
Температура на околния въздух при работа 50-60 °C (С)
Температура на околния въздух за складиране -40-70 °C
Ниво на замърсяване 2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
Маркировка CE
Ниво на охлаждане 38 m3/h
Енергийно разсейване в W natural convection: 27 W при 200 V 4 kHz
Енергийно разсейване в W forced convection: 28 W при 200 V 4 kHz
Температура на околния въздух при работа -15-50 °C (Без отклонение)
Стандарти IEC 61508
Електромагнитна съвместимост conducted radio-frequency immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
Електромагнитна съвместимост 1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
Електромагнитна съвместимост electrical fast transient/burst immunity test Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
Електромагнитна съвместимост radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
Електромагнитна съвместимост тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
Стандарти IEC 13849-1
Продуктови сертификати TÜV

Поръчка