Технически данни
synchronous motor control profile synchronous reluctance motor
option card #N/A: Комуникационен модул, Profibus DP V1
option card #N/A: #N/A
option card #N/A: #N/A
option card #N/A: Комуникационен модул, CANopen Screw terminals
option card #N/A: Комуникационен модул, CANopen SUB-D 9
option card #N/A: Комуникационен модул, CANopen daisy chain RJ45
option card #N/A: Комуникационен модул, DeviceNet
option card #N/A: Комуникационен модул, Profinet
Честота на захранването 50...60 Hz - 5...5 %
option card Комуникационен модул, BACnet MS/TP
Моторна мощност в hp 0.5 hp Тежък режим
Моторна мощност в hp 1 hp normal duty
Обезопасени функции Безопасно спиране SIL 3
Специфично приложение на продукта процес и комунални услуги
Протокол на комуникационния порт Modbus сериен
Протокол на комуникационния порт Ethernet
Протокол на комуникационния порт Modbus TCP
Превключвателни честоти 4...12 kHz С
option card #N/A: Комуникационен модул, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
option card Комуникационен модул, Ethernet Powerlink
Активна мощност 0.7 kVA при 480 V (Тежък режим)
[Us] номинално захранващо напрежение 380...480 V - 15...10 %
synchronous motor control profile перманентен магнитен мотор
Съкратено наименование на устройството ATV630
Номинална превключвателна честота 4 kHz
Продължителен изходен ток 1.5 A при 4 kHz за Тежък режим
Продължителен изходен ток 2.2 A при 4 kHz за normal duty
Тип охлаждане forced convection
Цифров вход 16 preset speeds
Максимален преходен ток 2.3 A в течение на 60 s (Тежък режим)
Степен на защита UL type 1 в съответствие с #N/A
Максимален преходен ток 2.4 A в течение на 60 s (normal duty)
Моторна мощност в kW 0.37 kW (Тежък режим)
Моторна мощност в kW 0.75 kW (normal duty)
Степен на защита IP IP21 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IP IP21 в съответствие с IEC 61800-5-1
Изходна честота 1.0E-4-0.5 kHz
speed drive output frequency 0.1-599 Hz
Гама на продукта Altivar Process ATV600
Превключвателни честоти 2...12 kHz Регулируем
option card #N/A: Комуникационен модул, Modbus TCP/EtherNet/IP
Активна мощност 1.1 kVA при 480 V (normal duty)
product or component type Честотен регулатор
предназначение на продуктите Асинхронен мотор
предназначение на продуктите синхронен двигател
Линеен ток 1.5 A при 380 V (normal duty)
Линеен ток 1.3 A при 480 V (normal duty)
Линеен ток 0.9 A при 380 V (Тежък режим)
Линеен ток 0.8 A при 480 V (Тежък режим)
EMC филтър Вграден с 50 m в съответствие с EN/IEC 61800-3 category C2
EMC филтър Вграден с 150 m в съответствие с EN/IEC 61800-3 category C3
Асинхронен мотор управляващ модул constant torque standard
Асинхронен мотор управляващ модул variable torque standard
Асинхронен мотор управляващ модул optimized torque mode
Вариант standard version
Мрежов брой фази 3 фази
prospective line Isc 50 kA
Допълнителни устройства
Тип защита overcurrent between output phases and earth: Задвижване
Вид дискретен вход #N/A programmable as pulse input: 0-30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Вид дискретен вход #N/A safe torque off, 24 V DC (<= 30 V)> 2.2 kOhm
Тип защита Термална защита: Мотор
Тип защита safe torque off: Мотор
Тип защита motor phase break: Мотор
relay output number 3
Тип защита Термална защита: Задвижване
Тип защита safe torque off: Задвижване
Тип защита #N/A: Задвижване
Тип защита overload of output voltage: Задвижване
Вид дискретен вход DI1...DI6 Програмируем, 24 V DC (<= 30 V)3.5 kOhm
Тип защита Защита от късо съединение: Задвижване
Тип защита motor phase break: Задвижване
Тип защита overvoltages on the DC bus: Задвижване
Тип защита Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване
Тип аналогов изход software-configurable current #N/A: 0...20 mA 10 bits
Ниво на мощност 0.55-1 kW при 380-440 V 3 фази
Рампи за забавяне и ускоряване linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Височина 350 mm
Ниво на мощност 0.55-1 kW при 480-500 V 3 фази
Тип аналогов изход software-configurable voltage #N/A: 0...10 V DC 470 Ohm 10 bits
Спиране до покой Чрез DC инжекция
Електрическо свързване Мотор: Винтова клема2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
Цифров вход positive logic (source) (#N/A), < 5 V, > 11 V
Време за опресняване Изход на реле (#N/A): #N/A (+/- 0.5 ms)
Минимален ток за превключване Изход на реле #N/A: 5 mA при 24 V DC
Цифров вход positive logic (source) (DI1...DI6), < 5 V, > 11 V
Разединяване between power and control terminals
Аналогов номер на изход 2
Изходно напрежение <= захранващо напрежение
Монтажен режим Стенен монтаж
Цифров вход negative logic (sink) (DI1...DI6), > 16 V, < 10 V
Цифров вход positive logic (source) (#N/A), #N/A, #N/A
тип моторен стартер Честотен регулатор
Тип на поляризацията no impedance за Modbus сериен
Временно допустимо токово увеличение 1.5 x In в течение на 60 s (Тежък режим)
Временно допустимо токово увеличение 1.1 x In в течение на 60 s (normal duty)
Входна съвместимост #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
Входна съвместимост #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
Входна съвместимост DI1...DI6: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
Тип конектор RJ45 (#N/A) за Modbus сериен
Тип конектор RJ45 (#N/A) за Ethernet/Modbus TCP
Прецизност +/- 1 % #N/A for a temperature variation 60 °C Аналогов изход
Прецизност +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C Аналогов вход
Степен на защита IP IP21
motor slip compensation can be suppressed
motor slip compensation not available in permanent magnet motor law
Електрическо свързване Контрол: removable screw terminals0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
Формат на данните 8 bits, configurable odd, even or no parity за Modbus сериен
specific application utility
Брой адреси 1-247 за Modbus сериен
Грешка за линеарност #N/A: +/- 0.2 % за Аналогов изход
Грешка за линеарност AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value за Аналогов вход
режим на обмен half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
Локална сигнализация presence of voltage: 1 LED (Червен)
Локална сигнализация #N/A: 4 LEDs (dual colour)
Локална сигнализация #N/A: 3 LEDs (dual colour)
Локална сигнализация #N/A: 3 LEDs
Дискретен номер на вход 8
Тип защита overspeed: Задвижване
Вид достъп slave Modbus TCP
Скорост на предаване 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s за Modbus сериен
Скорост на предаване 10/100 Mbit/s за Ethernet IP/Modbus TCP
Предавателна рамка RTU за Modbus сериен
Тип защита break on the control circuit: Задвижване
Захранване #N/A: 24 V DC (19-30 V), <1.25 mA Защита от претоварване и късо
Номер на аналогов вход 3
Захранване Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA Защита от претоварване и късо
motor slip compensation Регулируем
motor slip compensation Автоматично какъвто и да е товара
тегло на продукта 4.5 kg
Електрическо свързване #N/A: Винтова клема2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
Тип защита #N/A: Задвижване
Широчина 144 mm
Честотна резолюция Обозначени единици: 0.1 Hz
Честотна резолюция Аналогов вход: 0.012/50 Hz
Вид изходи на реле Конфигурируемо цифрово реле R1: fault relay NO/NC 100000 цикъла
Физически интерфейс 2-проводника RS 485 за Modbus сериен
Вид изходи на реле Конфигурируемо цифрово реле R2: sequence relay НЕ 100000 цикъла
Вид изходи на реле Конфигурируемо цифрово реле R3: sequence relay НЕ 100000 цикъла
Тип защита line supply undervoltage: Задвижване
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1 : 3 A при 250 V AC
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1 : 3 A при 30 V DC
продължителност на проба 10 ms +/- 1 ms (AO1) - Аналогов изход
продължителност на проба 5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - Аналогов вход
продължителност на проба 5 ms +/- 1 ms (#N/A) - Дискретен вход
продължителност на проба 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - Дискретен вход
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0.4 7 ms: 2 A при 250 V AC
Тип аналогов вход AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA 250 Ohm 12 bits
Тип аналогов вход AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC 30 kOhm 12 bits
Максимален превключвателен ток Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0.4 7 ms: 2 A при 30 V DC
Захранване #N/A: 24 V DC (21-27 V), <200 mA Защита от претоварване и късо
Дълбочина 203 mm
Околна среда
Продуктови сертификати DNV-GL
Продуктови сертификати CSA
Относителна влажност 5-95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
Работно положение Вертикална +/- 10 градуса
Продуктови сертификати UL
maximum THDI <48 % Цял товар в съответствие с #N/A
Стандарти EN/IEC 61800-5-1
Продуктови сертификати REACh
Стандарти #N/A
Устойчивост на вибрации 1 gn 13-200 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Характеристики на околната среда Устойчив на прахово замърсяване class 3S3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
Характеристики на околната среда chemical pollution resistance class 3C3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
Ниво на шум 54.5 dB в съответствие с 86/188/EEC
Устойчивост на удар 15 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Съпротивление на изолацията > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
Допустима надморска височина <= 1000 m Без отклонение
Допустима надморска височина 1000...4800 m С токово отклонение 1 % на 100 m
Продуктови сертификати ATEX zone 2/22
Стандарти #N/A
Стандарти EN/IEC 61800-3
Стандарти Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
Стандарти Среда 2 категория C4 EN/IEC 61800-3
Устойчивост на вибрации 1.5 mm peak to peak 2-13 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Стандарти IEC 60721-3
Продуктови сертификати ATEX INERIS
Температура на околния въздух при работа 50-60 °C (С)
Температура на околния въздух за складиране -40-70 °C
Ниво на замърсяване 2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
Маркировка CE
Ниво на охлаждане 38 m3/h
Енергийно разсейване в W natural convection: 26 W при 380 V 4 kHz
Енергийно разсейване в W forced convection: 21 W при 380 V 4 kHz
Температура на околния въздух при работа -15-50 °C (Без отклонение)
Стандарти IEC 61508
Електромагнитна съвместимост conducted radio-frequency immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
Електромагнитна съвместимост 1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
Електромагнитна съвместимост electrical fast transient/burst immunity test Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
Електромагнитна съвместимост radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
Електромагнитна съвместимост тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
Стандарти IEC 13849-1
Продуктови сертификати TÜV

Поръчка