Технически данни
product or component type Контактор
Наименование на продукта EasyPact TVS
Приложение на контактора Резистивен товар
Приложение на контактора Контрол на мотор
тегло на продукта 2.3 kg
Тип управляващо напрежение AC при 50 Hz
Номинален работен ток 150 A 40 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
Описание на полюсите 3P
[Uc] Управляващо напрежение 220 V AC 50 Hz
Номинален работен ток 120 A 55 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
Категория за оползотворяване AC-1
Обхват EasyPact
Контакти 3 NO
Широчина 120 mm
Категория за оползотворяване AC-3
Дълбочина 132 mm
Моторна мощност в kW 37 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Моторна мощност в kW 55 kW при 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Моторна мощност в kW 59 kW при 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Височина 158 mm
[Ue] номинално работно напрежение Електрическа верига: <= 690 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 59 kW при 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Моторна мощност в kW 75 kW при 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Моторна мощност в kW 80 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Съкратено наименование на устройството LC1E
Допълнителни устройства
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1-2.5 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1-2.5 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Минимално превключвателно напрежение 17 V за Контролна верига
Електрическа устойчивост 800000 цикъла AC-3
Топлинно разпръскване 3-8 W за Контролна верига
Механична издръжливост 400000 цикъла
Електрическа устойчивост 250000 цикъла AC-1
Работен обхват 1200 cyc/h при <55 °C
Затягащ момент Електрическа верига: 12 N.m
Затягащ момент Контролна верига: 1.2 N.m
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1-2.5 mm² Гъвкав Без кабелен накрайник
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in" 22-22 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in" 22-22 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
Работно време 20...50 ms При затваряне
Работно време 6...20 ms При отваряне
Категория на защита III
[Ue] Изолационно напрежение 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Устойчивост на ток на късо съединение 1100 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1-2.5 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 20-170 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1-2.5 mm² Гъвкав Без кабелен накрайник
Време без припокриване 1.5 ms При изключване на захранването guaranteed between NC and NO contact
Средна стойност на импеданса 0.6 mOhm - Ith 150 A 50 Hz за Електрическа верига
Спомагателни контакти 1 NO + 1 NC
Граници на управляващото напрежение на бобината operational: 0.85...1.1 Uc при 50 Hz 55 °C)
Граници на управляващото напрежение на бобината Отпадане: 0.35...0.55 Uc при 50 Hz 55 °C)
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 20-170 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Монтажна подпора DIN шина
Монтажна подпора Пластина
Минимален ток за превключване 5 mA за Контролна верига
Топлинно отделяне на полюса 8.6 W AC-3
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm за Контролна верига
Топлинно отделяне на полюса 14 W AC-1
Номинална изключвателна възможност 960 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1-2.5 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Номинален параметър на предпазителя 250 A gG при <= 690 V Тип 1 за Контролна верига в съответствие с IEC 60947-5-1
Номинален параметър на предпазителя 10 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 10-120 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Пускова мощност в VA 300-300 VA 50 Hz 0.8 20 °C)
Пускова мощност в VA 300-300 VA 60 Hz 0.8 20 °C)
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV Бобина без връзка към електрическата мрежа в съответствие с IEC 60947
Номинален действащ ток на претоварване 1200 A при 440 V AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1
Време без припокриване 1.5 ms При захранване guaranteed between NC and NO contact
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 10-120 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Околна среда
Механична устойчивост Вибрации Затворен контактор: 3 Gn, 5...300 Hz
Температура на околния въздух при работа -5-55 °C
Механична устойчивост Удар Затворен контактор: 7 Gn за 11 ms
Механична устойчивост Удар Отворен контактор: 6 Gn за 11 ms
Механична устойчивост Вибрации Отворен контактор: 1.5 Gn, 5...300 Hz
Допустима температура на околния въздух около устройството -20-70 °C При Uc
Допустима надморска височина 3000 m Без отклонение
Огнеупорно 850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти IEC 60947-1
Стандарти IEC 60947-5-1
Стандарти IEC 60947-4-1
Степен на защита IP IP2x в съответствие с IEC 60529
Защитни мерки TH 3) в съответствие с IEC 60068
Ниво на замърсяване 3
Температура на околния въздух за складиране -60-80 °C
Продуктови сертификати EAC

Поръчка