Технически данни
Тип управляващо напрежение AC при 50 Hz
Наименование на продукта EasyPact TVS
product or component type Контактор
тегло на продукта 0.45 kg
Описание на полюсите 3P
Приложение на контактора Резистивен товар
Приложение на контактора Контрол на мотор
Обхват EasyPact
[Uc] Управляващо напрежение 24 V AC 50 Hz
Контакти 3 NO
Цвят сив (RAL 7011)
Широчина 56 mm
Номинален работен ток 50 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
Дълбочина 86 mm
Моторна мощност в kW 7.5 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Категория за оползотворяване AC-3
Моторна мощност в kW 15 kW при 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Моторна мощност в kW 15 kW при 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Моторна мощност в kW 18.5 kW при 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Височина 84 mm
[Ue] номинално работно напрежение Електрическа верига: <= 690 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 18.5 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Моторна мощност в kW 15 kW при 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Категория за оползотворяване AC-1
Номинален работен ток 32 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
Съкратено наименование на устройството LC1E
Допълнителни устройства
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1-4 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Минимално превключвателно напрежение 17 V за Контролна верига
Електрическа устойчивост 350000 цикъла AC-1
Електрическа устойчивост 1000000 цикъла AC-3
Работен обхват 1800 cyc/h при <60 °C
Топлинно разпръскване 2-3 W за Контролна верига
Затягащ момент Контролна верига: 1.5 N.m
Затягащ момент Електрическа верига: 2.1 N.m
Механична издръжливост 8000000 цикъла
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in" 8.5-8.5 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1.5-6 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in" 8.5-8.5 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
Работно време 12...22 ms При затваряне
Работно време 4...19 ms При отваряне
Категория на защита III
[Ue] Изолационно напрежение 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Устойчивост на ток на късо съединение 260 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 138 A при <40 °C - 60 s за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 60 A при <40 °C - 600 s за Електрическа верига
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1-6 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1-4 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Свързване - клеморед Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1.5-6 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Номинална изключвателна възможност 256 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
Време без припокриване 1.5 ms При изключване на захранването guaranteed between NC and NO contact
Минимален ток за превключване 5 mA за Контролна верига
Топлинно отделяне на полюса 2 W AC-3
Топлинно отделяне на полюса 5 W AC-1
Средна стойност на импеданса 2.5 mOhm - Ith 50 A 50 Hz за Електрическа верига
Спомагателни контакти 1 NC
Граници на управляващото напрежение на бобината operational: 0.85...1.1 Uc при 50 Hz 55 °C)
Граници на управляващото напрежение на бобината Отпадане: 0.3...0.6 Uc при 50 Hz 55 °C)
Монтажна подпора DIN шина
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1-4 mm² Твърд Без кабелен накрайник
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm за Контролна верига
Монтажна подпора Пластина
Пускова мощност в VA 95-95 VA 60 Hz 0.75 20 °C)
Номинален параметър на предпазителя 63 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1-4 mm² Гъвкав Без кабелен накрайник
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV Бобина без връзка към електрическата мрежа в съответствие с IEC 60947
Пускова мощност в VA 95-95 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1-4 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1-4 mm² Гъвкав Без кабелен накрайник
Свързване - клеморед Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1-2.5 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
Време без припокриване 1.5 ms При захранване guaranteed between NC and NO contact
Номинален параметър на предпазителя 10 A gG при <= 690 V Тип 1 за Контролна верига в съответствие с IEC 60947-5-1
Номинален действащ ток на претоварване 320 A при 440 V AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1
Околна среда
Механична устойчивост Вибрации Отворен контактор: 1.5 Gn, 5...300 Hz
Механична устойчивост Вибрации Затворен контактор: 3 Gn, 5...300 Hz
Механична устойчивост Удар Затворен контактор: 10 Gn for 11 ms
Механична устойчивост Удар Отворен контактор: 6 Gn за 11 ms
Температура на околния въздух при работа -5-55 °C
Допустима температура на околния въздух около устройството -20-70 °C При Uc
Защитни мерки TH 3) в съответствие с IEC 60068
Степен на защита IP IP2x в съответствие с IEC 60529
Стандарти IEC 60947-4-1
Стандарти IEC 60947-1
Огнеупорно 850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух за складиране -60-80 °C
Ниво на замърсяване 3
Допустима надморска височина 3000 m Без отклонение
Продуктови сертификати EAC