Технически данни
Приложение на устройството Контрол
Наименование на продукта TeSys K
Приложение на контактора Контрол на мотор
Обхват TeSys
product or component type Контактор
Съкратено наименование на устройството LC1K
Гама на продукта TeSys K
Допълнителни устройства
Вид спомагателни контакти Мигновен 1 NC
Механична издръжливост 10 Mcycles
Електрическа устойчивост 1.3 Mcycles 16 A AC-3 <= 440 V
Затягащ момент 1.3 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
Затягащ момент 1.3 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
Честота на мрежата <= 400 Hz
Работен обхват 3600 cyc/h
Топлинно разпръскване 1.3-1.3 W
Минимално превключвателно напрежение 17 V за Сигнализираща мрежа
Код за съвместимост LC1K
Номинален работен ток 20 A при <= 690 V AC-1 за Електрическа верига
Номинален работен ток 16 A при <= 440 V AC-3 за Електрическа верига
Категория за оползотворяване AC-1
Категория за оползотворяване AC-3
Контакти 3 NO
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 2 0.34-1.5 mm²Гъвкав С
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 2 0.75-4 mm²Гъвкав Без
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 2 1.5-4 mm²Твърд
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 1 0.34-2.5 mm²Гъвкав С
Описание на полюсите 3P
Работно време 10...20 ms coil de-energisation and NO opening
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in" 4.5-4.5 VA 20 °C)
Устойчивост на ток на късо съединение 115 A при <50 °C - 1 s за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 110 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
Устойчивост на ток на късо съединение 90 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
Устойчивост на ток на късо съединение 80 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
Устойчивост на ток на късо съединение 25 A при <50 °C - >= 15 мин за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 50 A при <50 °C - 3 мин за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 55 A при <50 °C - 1 мин за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 75 A при <50 °C - 30 s за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 100 A при <50 °C - 10 s за Електрическа верига
Устойчивост на ток на късо съединение 105 A при <50 °C - 5 s за Електрическа верига
[Ue] Изолационно напрежение Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
Минимален ток за превключване 5 mA за Сигнализираща мрежа
[Ue] Изолационно напрежение Електрическа верига: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
[Ue] Изолационно напрежение Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с UL 508
[Ue] Изолационно напрежение Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1
[Ue] Изолационно напрежение Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
[Ue] Изолационно напрежение Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
[Ue] Изолационно напрежение Електрическа верига: 600 V в съответствие с UL 508
Дълбочина 57 mm
Категория на защита III
Широчина 45 mm
Работно време 10...20 ms coil energisation and NO closing
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 1 0.75-4 mm²Гъвкав Без
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 1 1.5-4 mm²Твърд
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV
Механична устойчивост Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
ниво на безопасност B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
Механична устойчивост Удар Отворен контактор на ос Y: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Пускова мощност в VA 30-30 VA 20 °C)
Механична устойчивост Удар Отворен контактор на ос Z: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Механична устойчивост Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Тип управляващо напрежение AC при 50/60 Hz
Монтажна подпора Пластина
Монтажна подпора Релса
Номинален термичен ток 10 A при <50 °C за Сигнализираща мрежа
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
Номинален термичен ток 20 A при <50 °C за Електрическа верига
Без припокриване 0.5 mm
Граници на управляващото напрежение на бобината Отпадане: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Граници на управляващото напрежение на бобината operational: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Спомагателни контакти 1 NC
Средна стойност на импеданса 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz за Електрическа верига
Височина 58 mm
[Ue] номинално работно напрежение Сигнализираща мрежа: 690 V AC 50/60 Hz
ниво на безопасност B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
Номинална изключвателна възможност 110 A при 440 V в съответствие с IEC 60947
[Uc] Управляващо напрежение 42 V AC 50/60 Hz
Номинален параметър на предпазителя 10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
тегло на продукта 0.18 kg
Моторна мощност в kW 7.5 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 4 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 5.5 kW при 440 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 4 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 4 kW при 500...600 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 4 kW при 480 V AC 50/60 Hz
Номинален параметър на предпазителя 10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с VDE 0660
Номинален параметър на предпазителя 25 A aM за Електрическа верига
Номинална изключвателна възможност 80 A при 500 V в съответствие с IEC 60947
Механична устойчивост Удар Затворен контактор на ос X: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Номинален параметър на предпазителя 25 A gG при <= 440 V за Електрическа верига
Номинален действащ ток на претоварване 160 A AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
Механична устойчивост Удар Затворен контактор на ос Y: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Номинален действащ ток на претоварване 160 A AC за Електрическа верига в съответствие с NF C 63-110
Номинален действащ ток на претоварване 110 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
Номинална изключвателна възможност 70 A при 660...690 V в съответствие с IEC 60947
Механична устойчивост Удар Затворен контактор на ос Z: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Механична устойчивост Удар Отворен контактор на ос X: 6 Gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
[Ue] номинално работно напрежение Електрическа верига: 690 V AC 50/60 Hz
Околна среда
Допустима надморска височина 2000 m Без отклонение
Температура на околния въздух при работа -25-50 °C
Стандарти EN/IEC 60947-4-1
Стандарти EN/IEC 60947-5-1
Степен на защита IP IP2x в съответствие с VDE 0106
Защитни мерки TC в съответствие с DIN 50016
Защитни мерки TC в съответствие с IEC 60068
Температура на околния въздух за складиране -50-80 °C
Устойчивост на горене V1 в съответствие с UL 94
Продуктови сертификати CB Scheme

Поръчка