Технически данни
[Uc] Управляващо напрежение 24 V AC 50/60 Hz
Съвместимост на гамата PowerPact Multistandard
Приложение на устройството Контрол
voltage release type shunt trip release
Обхват Compact
Гама на продукта NSX100...250
Съвместимост на гамата Compact NSX DC
product or component type Освобождаващо напрежение
Съвместимост на гамата EasyPact CVS
Съвместимост на гамата Compact NSX
Гама на продукта #N/A
Гама на продукта NSX400...630 DC
Гама на продукта NSX100...250 DC PV
Гама на продукта NSX100...250 DC
Гама на продукта NSX400...630
Съкратено наименование на устройството MX
Допълнителни устройства
Спомагателен свързващ терминал Винтова клема 0-1.5 mm²
supply inrush power 10 VA
Продължителност на импулс >= 20 ms
Тип контролен сигнал Поддържана
Тип контролен сигнал Импулс
Монтажен режим Неподвижен/фиксиран
Време за реакция 50 ms
праг на изключващо напрежение 0.7...1.1 x Un Отваряне

Поръчка