Технически данни
[Uc] Управляващо напрежение 208...277 V AC 60 Hz
Съвместимост на гамата PowerPact Multistandard
Приложение на устройството Контрол
voltage release type shunt trip release
Обхват Compact
product or component type Освобождаващо напрежение
[Uc] Управляващо напрежение 220...240 V AC 50/60 Hz
Съвместимост на гамата Compact NSX DC
Съкратено наименование на устройството MX
Съвместимост на гамата EasyPact CVS
Съвместимост на гамата Compact NSX
Гама на продукта #N/A
Гама на продукта NSX400...630 DC
Гама на продукта NSX100...250 DC PV
Гама на продукта NSX100...250 DC
Гама на продукта NSX400...630
Гама на продукта NSX100...250
Допълнителни устройства
supply inrush power 10 VA
Продължителност на импулс >= 20 ms
Тип контролен сигнал Импулс
Тип контролен сигнал Поддържана
Монтажен режим Неподвижен/фиксиран
Време за реакция 50 ms
праг на изключващо напрежение 0.7...1.1 x Un Отваряне
Спомагателен свързващ терминал Винтова клема 0-1.5 mm²

Поръчка