Технически данни
[Uc] Управляващо напрежение 600 V AC 60 Hz
Гама на продукта #N/A
Съкратено наименование на устройството MX
Приложение на устройството Контрол
product or component type Освобождаващо напрежение
voltage release type shunt trip release
Съвместимост на гамата Compact NSX DC
Съвместимост на гамата PowerPact Multistandard
Съвместимост на гамата EasyPact CVS
[Uc] Управляващо напрежение 525 V AC 50 Hz
Съвместимост на гамата Compact NSX
Гама на продукта NSX400...630 DC
Гама на продукта NSX100...250 DC PV
Гама на продукта NSX100...250 DC
Гама на продукта NSX400...630
Гама на продукта NSX100...250
Обхват Compact
Допълнителни устройства
Време за реакция 50 ms
Монтажен режим Неподвижен/фиксиран
Спомагателен свързващ терминал Винтова клема 0-1.5 mm²
праг на изключващо напрежение 0.7...1.1 x Un Отваряне
Тип контролен сигнал Импулс
Тип контролен сигнал Поддържана
Продължителност на импулс >= 20 ms
supply inrush power 10 VA

Поръчка