Технически данни
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитна
Защитни функции на изключвателно устройство LI
Монтажен режим Неподвижен/фиксиран
Изключвателна способност 15 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Тип управление щифт
Изключвателна способност 20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Обхват Compact
Изключвателна способност 25 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Изключвателна способност 40 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Наименование на продукта Compact NSX
product or component type Прекъсвач
Защитени полюси описание 3t
тип на мрежата AC
Категория за оползотворяване Категория А
Описание на полюсите 3P
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz
Гама на продукта NSX100...250
Съкратено наименование на устройството Compact NSX100B
Честотна мрежа 50/60 Hz
Наименование изключващ блок TM-D
[In] номинален ток 32 A при 40 °C
Изключвателна способност B 25 kA 415 V AC
Приложение на устройството Дистрибуция
Допълнителни устройства
Код за съвместимост NSX100
short-time pick-up adjustment type Isd Неподвижен/фиксиран
long time pick-up adjustment type Ir Регулируем
Обърнати връзки преден
[Ue] Изолационно напрежение 800 V AC 50/60 Hz
Дълбочина 86 mm
Широчина 105 mm
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV
Свързващи клеми 35 mm
Настройка на изключвателно устройство 32-32 A при 40 °C
Ток на бъзродействаща защита 400 A
Механична издръжливост 50000 цикъла
long time pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Електрическа устойчивост 20000 цикъла при 690 V In/2
short-time delay adjustment type фиксиран
Тип защита Защита от късо съединение (магнитно)
Работна изключвателна възможност 20 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Работна изключвателна възможност 25 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Работна изключвателна възможност 40 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Работна изключвателна възможност 7.5 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Височина 161 mm
Защита от земна утечка Без
Монтажна подпора Заден капак
downside connection преден
Електрическа устойчивост 50000 цикъла при 440 V In/2
Тип защита Защита от пренатоварване (термична)
Брой слотове 5
Електрическа устойчивост 10000 цикъла при 690 V In
long time delay adjustment type Неподвижен/фиксиран
тегло на продукта 2.05 kg
Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита 120-400 s при 1.5 x In
Електрическа устойчивост 30000 цикъла при 440 V In
Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита 15-15 s при 6 x Ir
Околна среда
Температура на околния въздух за складиране -50-85 °C
Продуктови сертификати Marine
Степен на защита IK IK07 в съответствие с IEC 62262
Защита от токов удар Клас II
Категория на защита Клас II
Продуктови сертификати EAC
Температура на околния въздух при работа -25-70 °C
Относителна влажност 0-95 %
Стандарти EN/IEC 60947
Допустима надморска височина 2000 m...5000 m с нормиране
Допустима надморска височина 0...2000 m Без отклонение
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60664-1
Степен на защита IP IP40 в съответствие с IEC 60529
Продуктови сертификати CCC

Поръчка