Технически данни
Представяне на устройството цялостен продукт
Обхват Asfora
Тип товар Халогенна лампа ниско напрежение с феромагтнитен трансформатор: 40...600 W
Тип товар 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 40...600 W
Тип товар 230 V AC халогенна лампа: 40...600 W
Тип опаковка Кутия
Цветови нюанс Крем
product or component type Димер
Гама на продукта Asfora
Допълнителни устройства
Широчина 83 mm
Покритие Лъскав
Превключвателни възможности Девиаторен ключ
Тип защита Предпазител
Дълбочина 49 mm
Projecting depth 20 mm
Пазарен сегмент Малък търговски
Пазарен сегмент Жилищен
Материал ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): копче
тегло на продукта 0.111 kg
Номинален параметър на предпазителя 6.3 A
Начин на монтаж Щипки53-78 mm
Материал ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Проводим материал copper
Брой кабели 2 2.5-2.5 mm²
Приложение на димер Омичен товар
Приложение на димер индуктивен товар
Монтиране на устройство вграден
Контролен димер ротативен тип с натискане
Височина 83 mm
[Ue] номинално работно напрежение 230 V AC 50 Hz
Свързване - клеморед клеморед
Материал ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Централна плоча
Твърдост на кабела Гъвкав
Твърдост на кабела Твърд
Захват на проводника 8 mm
Околна среда
Степен на защита IP IP20
Продуктови сертификати FIMKO
Продуктови сертификати TSE
Продуктови сертификати VDE
Продуктови сертификати ГОСТ
Продуктови сертификати NEMKO
Продуктови сертификати SEMKO
Етикети за качество CE
Продуктови сертификати UKR

Поръчка