Технически данни
Цветови нюанс Слонова кост
Име Unica (standard aesthetic)
Приложение на устройството Контрол
Предоставено оборудване С вътрешно свързване
Превключвателни възможности Еднополюсен ключ
Обхват Unica
product or component type Ключ
Представяне на устройството Механизъм
Цветови нюанс Слонова кост
Гама на продукта Unica
Допълнителни устройства
Диелектрична якост 2000 V
Височина 45 mm
Минимална товароподемност 200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0.3
Дълбочина 34 mm
Широчина 45 mm
Температура на околния въздух при работа 25-35 °C
Сигнална лампа LED син 0.15 mA 15 °C
Материал ASA + PC: Механичен капак
Брой модули 2 модула
Сечение на кабел 0-2.5 mm² Гъвкав
Сечение на кабел 0-2.5 mm² Твърд
Стандарти EMC директива
Температура на околния въздух за складиране 0-50 °C
Продуктови сертификати 14.10.01/5433
Свързване - клеморед безвинтови клеми
Съпротивление на изолацията > 5 MOhm при 500 V
Стандарти LV директив
Стандарти EN 60669-1
Дълбочина на свързване 22 mm
Електрическа устойчивост 10000 цикъла
Начин на монтаж С щипки
Номинален ток 10 AX при 250 V AC 50/60 Hz
Задвижващо устройство капаче
тегло на продукта 0.0227 kg
Разстояние при отваряне > 3 mm
Околна среда
Характеристики на околната среда Ацетон
Характеристики на околната среда устойчив на UV
Характеристики на околната среда Течен сапун
Степен на защита IK IK01
Околна среда и въпроси Без халоген
Характеристики на околната среда Амоняк
Характеристики на околната среда Масло
Характеристики на околната среда Алкохол
Характеристики на околната среда Бензин
Характеристики на околната среда Белина
Степен на защита IP IP20
Характеристики на околната среда Течност за почистване на стъкла