Технически данни
Тип товар халогенна лампа: 900 W AC
Тип товар low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: #N/A
product or component type movement detector
Тип товар capacitive: : 10 A, 14 µF AC
Тип товар capacitive: : 6 A, 21 µF AC
Тип товар compact fluorescent lamp: 3 x 23 W AC
Тип товар флуоресцентна тръба: #N/A AC
Обхват ARGUS
Тип товар халогенна лампа ниско напрежение с електронен трансформатор: #N/A
Тип товар Лампа с нажежаема жичка: 1000 W AC
Гама на продукта ARGUS standard movement detector
Цветови нюанс бял
Тип опаковка carton
Допълнителни устройства
регулиране на светлината 5-2000 lux
Пазарен сегмент Жилищен
Пазарен сегмент Малък търговски
horizontal detection angle 0-120 °
Материал PC (polycarbonate) матиран
[Ue] номинално работно напрежение 220...240 V
mounting height 2.5-2.5 m
Честотна мрежа 50 Hz
Времезакъснение 3 s...30 min
Вид настройки light sensitivity adjustable
Монтиране на устройство Повърхност
открито лице отпред: 12 m
ток на изход 10 A
Вид настройки time adjustment
[Ue] номинално работно напрежение 220...240 V
Околна среда
Околна среда и въпроси Без халоген
Температура на околния въздух при работа -15-40 °C
Степен на защита IP IP55

Поръчка