Технически данни
Обхват ARGUS
Тип товар capacitive: : 10 A, 140 µF AC
Тип опаковка carton
product or component type presence detector
Тип товар #N/A: : 100 VA
Тип товар халогенна лампа ниско напрежение с електронен трансформатор: : 1050 VA AC
Тип товар low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA AC
Тип товар Лампа с нажежаема жичка: 2200 W AC
Тип товар Мотор: : 1000 VA AC
Тип товар халогенна лампа: 2000 W AC
Цветови нюанс polar white
Гама на продукта ARGUS presence detector
Цветно кодиране RAL 9010
Допълнителни устройства
Налична функция master function
horizontal detection angle 0-360 °
регулиране на светлината 10-1000 lux
Входна съвместимост push-buttons and electronic insert
Материал PC (polycarbonate) Бляскав
mounting height 2.5-2.5 m
[Ue] номинално работно напрежение 220/230 V
Честотна мрежа 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение 220/230 V
Тип управление дистанционно управление
Времезакъснение 10 s...30 min
Вид настройки time adjustment
Монтиране на устройство ceiling
открито лице radius: 7 m
Входни функции 1 x Външно пускане PL
ток на изход 10 A
Вид настройки light sensitivity adjustable
Околна среда
Температура на околния въздух при работа 0-25 °C
Степен на защита IP IP20
Околна среда и въпроси Без халоген