Технически данни
product or component type presence detector
Тип товар халогенна лампа: 2000 W AC
Тип товар #N/A: : 100 VA
Тип товар халогенна лампа ниско напрежение с електронен трансформатор: : 1050 VA AC
Тип товар low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA AC
Тип товар Лампа с нажежаема жичка: 2200 W AC
Тип товар capacitive: : 10 A, 140 µF AC
Обхват ARGUS
Тип товар Мотор: : 1000 VA AC
Гама на продукта ARGUS presence detector
Цветови нюанс polar white
Цветно кодиране RAL 9010
Тип опаковка carton
Допълнителни устройства
Материал PC (polycarbonate) Бляскав
horizontal detection angle 0-360 °
регулиране на светлината 10-1000 lux
Входна съвместимост push-buttons and electronic insert
[Ue] номинално работно напрежение 220/230 V
mounting height 2.5-2.5 m
Брой канали 2
Налична функция master function
Тип управление дистанционно управление
Честотна мрежа 50/60 Hz
Времезакъснение 5...120 min
Времезакъснение 10 s...30 min
Вид настройки time adjustment
Монтиране на устройство ceiling
открито лице radius: 7 m
Входни функции 2 x Външно пускане PL
ток на изход 10 A
ток на изход 4 A
Вид настройки light sensitivity adjustable
[Ue] номинално работно напрежение 220/230 V
Околна среда
Околна среда и въпроси Без халоген
Температура на околния въздух при работа 0-25 °C
Степен на защита IP IP20