Технически данни
product or component type presence detector
Тип товар capacitive: : 10 A, 140 µF AC
Тип опаковка carton
Тип товар #N/A: : 50 mA
Тип товар флуоресцентна тръба: 25 1-10 V electronic ballast
Тип товар лампи ниско напрежение с електронен трансформатор: 1050 W AC
Тип товар low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: #N/A AC
Тип товар Лампа с нажежаема жичка: 2200 W AC
Цветови нюанс polar white
Гама на продукта ARGUS presence detector
Цветно кодиране RAL 9010
Обхват ARGUS
Допълнителни устройства
horizontal detection angle 0-360 °
регулиране на светлината 10-1000 lux
Налична функция constant light control
Входна съвместимост push-buttons and electronic insert
Материал PC (polycarbonate) Бляскав
mounting height 2.5-2.5 m
Налична функция master function
[Ue] номинално работно напрежение 220/230 V
Честотна мрежа 50/60 Hz
Тип управление дистанционно управление
Времезакъснение 10 s...30 min
Вид настройки time adjustment
Монтиране на устройство ceiling
открито лице radius: 7 m
Входни функции 1 x Външно пускане PL
ток на изход 10 A
Вид настройки light sensitivity adjustable
[Ue] номинално работно напрежение 220/230 V
Околна среда
Околна среда и въпроси Без халоген
Температура на околния въздух при работа 0-25 °C
Степен на защита IP IP20