Технически данни
клас на точност клас 1 при 10 VA
product or component type current transformer
клас на точност клас 0.5 при 8 VA
[In] номинален ток 500 A
secondary current 5 A
Наименование на продукта CT
Обхват PowerLogic
Гама на продукта PowerLogic CT
Допълнителни устройства
максимален фактор на безопасност 5
Монтажна подпора шинопровод
[Ue] номинално работно напрежение < 720 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 3 kV
тип токов трансформатор tropicalised for busbar
Код за съвместимост DA
Височина inner: 32 mm
Височина Отвън: 94 mm
Широчина inner: 65 mm
Широчина Отвън: 90 mm
current transformer ratio 500/5
Монтажен режим insulated locking screw
dynamic withstand current 2.5 Ith
Клас електрическа изолация class B
opening of bars 65 x 32
Запечатване С
Дълбочина total: 87 mm
Дълбочина frame: 40 mm
тегло на продукта 0.541 kg
Номинален термичен ток 30 kA
[Ue] Изолационно напрежение 3 kV
Околна среда
Относителна влажност 0-95 %
Стандарти IEC 61869-2
Температура на околния въздух при работа -25-60 °C
Стандарти VDE 0414
Степен на защита IP IP20
Продуктови сертификати CE