AccuSine PFV+ на Schneider Electric е оптимално решение за корекция на cos ϕ, което повишава ефективността на оборудването

15 септември, петък

Блог със статии

PowerLogic AccuSine PFV+ на Schneider Electric решава проблеми с качеството на захранването чрез просто и ефективно елиминиране на водещия (капацитивен) или изоставащ (индуктивен) фактор на мощността и намаляване на колебанията в напрежението. Повече информация за серията хардуерни устройства за корекция на cos ϕ AccuSine PFV+, част от гамата PowerLogic, ще Ви представим в следващите редове.

 

 

Факторът на мощността (cos ϕ) представлява съотношението на активната спрямо пълната мощност на електрическата верига. Той варира в границите от 0 до 1, като 1 се постига в идеалния случай, когато товарът е единствено резистивен, следователно реактивната компонента на мощността е 0 и пълната мощност е само активна. В този случай кривите на тока и напрежението съвпадат по фаза и са идеални синусоиди, без наличие на хармоници, смущаващи сигнала. При тези условия ще възникне и резонанс във веригата, което е нежелано явление в практиката. Въпреки това стремежът е да се постигне фактор на мощността, доближаващ се максимално до 1, тъй като наличието на реактивна мощност е свързано със загуби на електроенергия, следователно колкото по-голямо е количеството ѝ, толкова по-големи са загубите и ефективността намалява.

 

 

Коригирането на факторa на мощността, филтрирането на хармоници и смекчаването на падовете на напрежението имат много и дълготрайни предимства по отношение на електрозахранването. Устройствата PFV+ са хардуерно решение за активна регулация на мощността от семейството на AccuSine, което подпомага стабилизирането на електрическите мрежи чрез осигуряване на бърза корекция на фактора на мощността и балансиране на натоварването. Неговият уникален дизайн помага за подобряване на експлоатационния срок на оборудването, подобрява мощността на системата, респективно повишава енергийната ѝ ефективност. Корекцията на фактора на мощността с AccuSine PFV+ е безпроблемна и без риск от резонанс.

 

 

В една идеална трифазна електрозахранваща система напреженията са с номинален размер и честота, идеално балансирани и с перфектна синусоидална форма на вълната. Всяко смущение на един параметър (величина, честота, форма на вълната или симетрия) се класифицира като проблем с качеството на захранването.

Съществуват различни смущения в качеството на електроенергията – падове на напрежението, хармоници, преходни процеси и т.н. Всички те могат да окажат отрицателно въздействие върху електрозахранването и съответно оборудването като доведат до прекъсване на захранването, повреда на устройството, повреда, прегряване, влошена производителност и понижена експлоатационна годност.

 

 

AccuSine PFV+ (VAR компенсация) е доказано решение на проблемите, свързани с качеството на захранването – падове на напрежението и трептене поради флуктуации на товарния ток. За приложения с по-голяма мащабност на захранването, устройствата от тази серия могат да се комбинират с кондензаторна батерия за намаляване на системните разходи. Те осигуряват високоскоростна корекция на cos ϕ, когато традиционните кондензаторни батерии не могат да проследяват натоварванията.

 

Ползи от внедряването на електронните устройства:

 • Бърза възвръщаемост на инвестициите;
 • Увеличава се максимално времето за работа и производствения график – балансирането на мрежовия ток предотвратява нежелани/непланирани спирания;
 • Лесно разширение или модернизация – паралелното свързване означава първоначална или допълнителна инсталация на модула без прекъсване на товара;
 • Лесен и интуитивен за употреба сензорен HMI (Human-Machine Interface) с комуникация чрез RS485/RJ45 конектор;
 • Лесно дистанционно наблюдение и оперативен контрол чрез интернет TCP/IP протоколи;
 • Гъвкавост и мащабируемост;
 • Сигурност и надеждност – безпроблемна корекция на фактора на мощността без риск от резонанс.

 

 

 

Приложение на серията AccuSine PFV+

Решенията от тази серия са предназначени за стабилизиране на електрическите мрежи. Те са специално проектирани за тежки електрически условия и индустриални приложения, включително критични среди.

Електротехнически характеристики, вариращи в зависимост от модела на устройствата от серията AccuSine PFV+

Стандартен RMS (диапазон между амплитудната и ефективната стойност на тока) номинален изходен ток:

 • 60 A, 120 A, 200 A, 300 A/380 – 480 V, AC;
 • 47 A , 94 A, 157 A, 235 A/ 480 – 600 V, AC;
 • 40 A, 80 A, 133 A, 200 A/ 600 – 690 V, AC.

Номинално напрежение:

 • 380-480 V, AC (толеранс: +10%/-15%);
 • 480-600 V, AC (толеранс: +10%/-15%);
 • 600-690 V, AC (толеранс: +10%/-15%);
 • До 35 kV с външни трансформатори.

 

 

Технически характеристики – общи за устройствата от серията AccuSine PFV+:

 • Номинална честота: 50/60 Hz (±3 %);
 • Време за реакция на контрола: 25 μs;
 • Реактивно време за корекция: 1/4 цикъл;
 • Работна температура: от 0 до 45 °C за 60, 120 и 200 A; от 0 до 40 °C за останалите конфигурации;
 • Относителна влажност: 0-95%, без кондензация;
 • Работна надморска височина: 1000 m (след това ефективността намалява с 1%/100 m);
 • Дисплей: 145 mm, QVGA TFT 7-цветен сензорен екран;
 • HMI (Harmony STU): извеждане на говорим език (без криптирани кодове);
 • Степен на защита (корпус): IP00, IP20, IP31, IP54, UL* тип 2, UL тип 12.