С детектора за движение Аrgus Standart 360° на Schneider Electric получавате надеждност и висока сигурност

26 август, петък

Блог със статии

Представяме ви детекторът за движение Аrgus Standart 360° на Schneider Electric. Той е предназначен за окачен таван и е тема на днешния ни материал, в който ще ви разкажем за същността, употребата и спецификите на Аrgus Standart 360.

 

 

Възможности на детектора за движение Аrgus Standart 360°

Сензорите Argus са предназначени за засичане на амплитудни движения на разстояние от няколко метра и контролират включването и изключването на осветлението. Аrgus Standart 360° са изключително подходящи за жилищни сгради, като употребата им може да е както вътрешна, така и външна. Обхватът им достига до 12 m при ъгъл на засичане 120-360°. Проектирани са с възможност за паралелен монтаж на 4 устройства. Експлоатационният период на детекторите за движение е от порядъка на 10 години.

За принципа на работа на сензорите

Когато сензорите засекат налично присъствие на човек/случаен обект, се задейства функцията за включване на светлините. Ако околната яркост е под зададения праг, системата отчита промените и задейства изключването на осветлението. Датчиците могат да се настроят с отложен старт до 30 min.

Гарантирано качество за дълготрайно приложение

Продуктите от тази гама са проектирани в съответствие с изискванията на директива RoHS (б.ред. Европейска директива 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 г.). Това значи, че съдържанието на олово, живак, кадмий, шествалентен хром или забавители на горенето (полибромирани бифенили – PBB, полибромирани дифенил етери – PBDE ) е в допустимите пропорции или липсва изцяло (б.ред. както е посочено в директивата).

 

Аrgus Standart 360°, също така, е в съответствие с директивата RoHS (б.ред. Европейска директива 2002/95/EC от 27 януари 2003 г.), което позволява свободното му вграждане в комплект или инсталация, които също са предмет на посочената директива. Стремим се да заслужим доверието на потребителите, като им предоставим високо качество на конкурентна цена. Това е възможно, благодарение на стабилните и трайни партньорски взаимоотношения, които поддържаме със световнопризнати производители на електроапаратура и оборудване.

 

Технически характеристики на Аrgus Standart 360°:

  • Регулиране на светлината: 5-2 000 lx;
  • Материал: ABS + PC матиран;
  • Монтажна височина: 3 m;
  • Номинално работно напрежение: 220-240 V;
  • Честотна мрежа: 50 Hz;
  • Вид настройки: регулируема светлочувствителност, регулируем отложен старт (от 5 s до 10 min);
  • Монтаж: скрит монтаж за окачен таван;
  • Изходен ток: 10 А;
  • Екосъобразност: Без наличие на халогени;
  • Степен на защита: IP

 

 

Детекторът за движение Аrgus Standart 360° е продукт от гамата за устойчиво развитие Green Premium на Schneider Electric. Той отговаря на стандартите, приети в Европейската директива – RoHS, както и от регламента REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)

 

Статията е разработена с материали от Инженер.bg.