EASY 9 на Schneider Electric защитава хората и имуществото им от къси съединения и пренапрежения

Новата серия EASY 9 на Schneider Electric постепенно ще замени добре познатия на пазара автоматичен прекъсвач Е60

 

Компанията Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, наскоро лансира новата си продуктова гама Easy 9, отговаряща на всички стандарти за високо качество, ефективност и надеждност. С нея Schneider Electric разширява продуктовите си решения в жилищния и сградния сектор. Гамата предлага модулна апаратура, включваща миниатюрни прекъсвачи, дефектнотокови защити, прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита, максимално напреженови изключватели и др. Автоматичните прекъсвачи се произвеждат в смарт завода на компанията край Пловдив.

 

 

Ключово предимство на „Easy 9 на Schneider Electric е лесният монтаж. Продуктовата гама е адресирана с грижа към професионалистите електроинсталатори. Захранващият гребен е изцяло проектиран според нова концепция. Съкратени са времето и усилията за окабеляване. Чрез фиксиране върху гребена всички прекъсвачи са свързани директно помежду си. Easy 9 е отговорът на Schneider Electric към развитието на световни зелени практики. Серията е сертифицирана по RoHS – доказателство за безопасност и грижа за околната среда.

 

Easy 9 – лесният избор за надеждна инсталация 

 

Гамата Easy 9 осигурява защита на електрическата инсталация в жилищни сгради и гарантира спокойствие, лесен монтаж и надеждност. Тя включва:

 

- Миниатюрни автоматични прекъсвачи за защита от късо съединение и претоварване;

- Дефектнотокови защити за превенция от поражения от електрически ток;

- Автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита;

- Защити от пренапрежение;

- Захранващи гребени и разпределителни табла за улеснен монтаж на всички устройства;

- Катодни отводители за защита от пренапрежение;

- Разпределителни табла. 

 

 

Продукти, създадени с грижа за околната среда 

 

Всички продукти от гамата Easy 9 съответстват на изискванията на международния стандарт IEC (60670-1 и 24) и са създадени да осигуряват максимална надеждност. От самия етап на проектиране на компонентите, гамата преминава през различни изпитания, включително: изключвателна възможност, издръжливост, пожароустойчивост, здравина, тестове за въздействие върху околната среда. Автоматичните прекъсвачи от гамата Easy 9 се произвеждат в България, а всички останали устройства – в заводите на Schneider Electric в Европейския съюз.

 

 

Easy 9 е гама, щадяща околната среда. Продуктите ѝ са съвместими с изискванията на Директивата RoHS и на Регламента Reach. Носят и екоетикет Green Premium, който осигурява пълна екологична информация за експлоатационния цикъл на продукта и извеждането му от употреба, като гарантира използването на минимални количества вредни субстанции. Изградена на базата на години опит и иновации, гамата Easy 9 осигурява защита на хората и домовете им от късо съединение или пренапрежение, предизвикано от мълния.

 

Статията е разработена с материали от Инженер.bg.