Цялостно решение за фотоволтаични системи: проектиране, администриране, изграждане, мониторинг и сервиз

24 март, петък

Блог със статии

В продължение на темата за все по-използваните слънчеви панели за производство на електроенергия както у дома, така и в промишлените предприятия, ще Ви разкажем повече за процеса на изграждане на фотоволтаична система. Освен отделните елементи като фотоволтаични панели, инвертори, батерии и контролери, компанията предлага услуги за проектиране, изграждане и поддръжка на системите. А какви са административните стъпки, през които всеки собственик следва да премине, за да използва електроенергия, генерирана от слънцето – четете в следващите редове. 

 

 

Слънцето е неизчерпаем източник на енергия, който с непрестанното напредване на технологиите може да бъде интегриран във всеки аспект от ежедневието ни – дом, работа, обществени места и др.  Земята получава слънчево лъчение, равно на 1367 W/m2, което при правилно проектиране на фотоволтаичната система е в състояние да захрани изцяло нуждите от енергия на дома или работното място.

Осъзнавайки важността на правилната конфигурация на елементите, компанията, специализирана в търговията с електроматериали, развива своята дейност и в услуги като проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаични централи. Достатъчно е клиентът да има желание да използва възобновяема енергия, защото нашите специалисти ще изготвят идеен проект за изграждане на фотоволтаичната система в нейната цялост, като се съобразят със специфичните характеристики на всеки един обект и ще съдействат с необходимата документация и с административните процедури. Освен доставката на соларни панели, инвертори, батерии и други допълнителни елементи, необходими за изграждането на цялостната система, предлагаме услуги в областта на мониторинга в реално време на пуснатите в експлоатация обекти, както и сервиза и поддръжката на инсталациите.

 

 

За улеснение на своите клиенти,  синтезирали информацията за административните стъпки, през които в общия случай се преминава, за да се изгради и използва фотоволтаична централа (ФЕЦ). Следва да се има предвид, че законодателството в тази сфера е динамично, а разрешителният режим зависи от вида, спецификите и приложението на ФЕЦ. В обобщен вид процедурите обхващат:

1. Скица – виза за проектиране на ФЕЦ (изготвя се от общинските служби).

2. Становище от ЕРП + становище от ЕСО (изготвя се от ЕРП).

3. Проект:
3.1. Проект ФЕЦ (изготвя се от проектанти);
3.2. Проект трафопост – според становището (изготвя се от проектанти);
3.3. Проект кабелна линия СН – според становището + парцеларни планове, ако е в землището (изготвя се от проектанти).

4. Съгласуване на проектите (ЕРП, ЕСО, общински служби).

5. Предварителен договор с ЕРП (изготвя се от ЕРП).

6. Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория (изготвя се от Дирекциите по пожарна безопасност и защита на населението).

7. ОВОС (изготвя се от МОСВ и РИОСВ).

8. Оценка за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите, т.нар. ОСИП (изготвя се от строителния надзор).

9. Строително разрешение (изготвя се от общинските служби).

 

 

Ако имате идея за изграждане на фотоволтаична система или друг въпрос за „зелената“ енергия –  не се колебайте и направете своята консултация.