Новите релета RXM на Schneider Electric са надеждно и висококачествено решение за управление на ел. апарати и машини

12 януари, петък

Блог със статии

Нови серии от гамата Easy на Schneider Electric, сред които: XA2 – за контрол и сигнализация, ATV310 – честотни задвижвания до 11 kW, ABL2 – захранвания, HMIGXU – операторски панели, RXM – електромеханични релета, XVG – светлинни колони, ATV610 – честотни задвижвания до 160 kW, XCJ/XCE – крайни изключватели. Миниатюрните релета RXM са част от гамата Harmony Electromechanical Relays и представляват щепселни релета, които се монтират в RXZE гнездо. Оригиналната гама е 3 C/O (реле с 3 отворени/затворени контакта), но вече лансираме и предложенията 2 C/O и 4 C/O за променливо (24/230 V, AC) и постоянно (24 V, DC) напрежение.

 

Релетата са комутационна апаратура, предназначена за управление (включване/изключване на захранващото напрежение чрез отваряне/затваряне на контакт). RXM релетата 3 C/O, които предлагаме, са с номинален ток от 10 A и напрежение на управляващата верига 24 V (AC, 50/60 Hz) или 24 V DC. Електрическите апарати разполагат с LED индикация за състоянието на контактите, както и с бутон за тестване с възможност за заключване в една стъпка и механичен индикатор за състоянието на контакта. Тестовият бутон се активира моментално чрез натискане на бутона отпред – червен за AC захранване, син за DC. Механичният индикатор е до тестовия бутон като LED индикацията показва състоянието на контактите в релето.

 

Електромагнитните релета са най-разпространеният вид заради сравнително простата си конструкция и надеждната си работа. Те се използват за управление, автоматика и защита в електроенергетиката, електроснабдяването и др. Основните им съставни части са: задвижващ електромагнит, противодействаща пружина и контактна система. Конструктивните им специфики зависят от това дали са предназначени за постоянен ток или за променливо напрежение. Релето може да има няколко C/O системи, които комутират различни вериги.

 

 

 

 

 

RXM се интегрира към логически автоматизирани системи с твърд кабел за допълване на функциите на промишлени програмируеми логически контролери (PLC). Дизайнът му е подходящ за машини, опаковки, текстил, ОВК, контролни панели за автоматизация, разпределителни уреди за ниско/средно напрежение, управление на мотори, PLC интерфейси, захранвания, строително или медицинско оборудване, както и за управление на осветлението. Релетата от тази гама са висококачествени устройства, отличаващи се с надеждна работа, които отговарят на екологичните изисквания и на международни стандарти и сертификати като IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS и REACH. Модулната конструкция на релетата RXM позволява лесната им инсталация. Те се използват заедно с RXZE гнездо, което включва: винтова скоба, винтов съединител и клема за включване. За защита от вибрации към гнездото е възможно да се добави пластмасова/метална скоба. Отделно се предлагат и модули за защита с легенда за маркировка им

 

 

 

Релетата RXM имат етикет „Green PremiumTM“, който е показателен за ангажимента на Schneider Electric да произвежда продукти с най-добрите в своя клас екологични резултати. Green Premium е ангажимент за спазване на най-новите разпоредби, прозрачност относно въздействията върху околната среда, както и за рециклируемостта на продуктите и ниското им съдържание на CO2.

 

Техническа спецификация на новите модели релета RXM на Schneider Electric:

 • Номинален стандартен термичен ток: 10 А при 40-55 °C;
 • [Uс] Управляващо напрежение: 24 V, AC (50/60 Hz);
 • Коефициент на натоварване: 20%;
 • [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение: 4 kV B течение на 1.2/50 us;
 • Номинален работен ток: 5 А при 250 V (АС) Нормално затворен в съответствие с IЕС;
 • Средна консумация на бобината: 1.2 VA пpи 60 Hz;
 • Средно съпротивление: 180 Оhm при 20 °С (+/- 15 %);
 • САD цялостна дълбочина: 78.45mm;
 • Граници на номинално работно напрежение: от 19.2 до 26.4 V, AC;
 • Минимален капацитет на превключване: 17 OmW пpи 10 mA, 17 V;
 • Номинален работен ток: 10 А при 28 V (DС);
 • Номинален работен ток: 10 A при 250 V (AC);
 • Номинален работен ток: 5 A при 28 V (DC) Нормално затворен в съответствие с IEC;
 • Номинален работен ток: 10 А при 277 V (АС) в съответствие c UL;
 • Номинален работен ток: 10 A при 30 V (DC) в съответствие UL;
 • Токово претоварване: 10 A при 28 V (DC);
 • [Uе] Изолационно напрежение: 250 V в съответствие с IEC;
 • [Uе] Изолационно напрежение: 300 V в съответствие с CSA;
 • [Uе] Изолационно напрежение: 300 V в съответствие c UL;
 • Максимално превключвателно напрежение: 250 V в съответствие с IEC;
 • Механична издръжливост: 10 000 000 цикъла;
 • Тегло на продукта: 0.037 kg;
 • CAD цялостна височина: 79 mm;
 • Време за опресняване: 20 ms;
 • Максимална превключвателна възможност: 2500 VA/280 W;
 • Данни за безопасност: B1Od = 100 000;
 • Средна консумация: 12 VA при 60 Hz;
 • Работен обхват: <= 1200 цикъла/час (под товар);
 • Работен обхват: <= 1800 цикъла/час (без товар);
 • Тестови нива: level A;
 • Материал на контактите: AgNi;
 • Категория на защита: RT I;
 • Форма на щифт: Плосък.

 

 

В продуктовия ни каталог могат да бъдат открити и новите модели 2 C/O и 4 C/O за комутиране на 2 или 4 външни вериги. Те разполагат с високо качество на изработка и надеждност на работа, гарантирани от вътрешните стандарти под бранда на утвърдения международен производител. Като официален дистрибутор на Schneider Electric можем да предложим оптималното решение за всяко приложение. А специалистите от екипа ни съдействат на нашите клиенти с професионална консултация за най-добрия избор